Här kan du välja tre alternativ som ny medlem - yrkesverksam, studerande eller civil. 

Personlig information
Personnummer 
Ange ditt 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDDNNNN)
Förnamn 
Efternamn 
Grad 
Adressuppgifter
C/o-adress
Fylls endast i om du är inneboende/hyr i 2:a hand och gäller namnet på lägenhetsägaren
Gatuadress 
Postnummer/ort 
Postnummer skrivs utan mellanslag, ex 12345
Land 
Kontaktuppgifter
E-post privat 
Mobilnummer 
Förbandsuppgifter
Förband 
Tjänstgöringsform 
Är du tidvis tjänstgörande kontakta kansliet på telefon 08-440 83 30 så kan vi hjälpa dig.
Lön 
Ange lön före skatt (bruttolön), utan tillägg. Medlemsavgiften baseras på inkomst.
Godkännande