Här hittar du centrala kurser som är planerade innevarande år. Nästkommande års kurser presenteras i senast i november. 

Här hittar du också eventuella lokala kurser.

Kurskalender
9
jun

Listförhandlarutbildning Grundkurs

2023-06-09 - 2023-06-09
2023-06-01
Livgardets OF

Välkommen till världen som listförhandlare!

22
aug

Arbetsmiljökurs nr 2

2023-08-22 - 2023-08-24
2023-06-21
Arrangeras av förbundet

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

5
sep

OSA-kurs höst

2023-09-05 - 2023-09-06
2023-08-02
Arrangeras av förbundet

Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling?

12
sep

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) nr 3

2023-09-12 - 2023-09-14
2023-08-09
Arrangeras av förbundet

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) är en facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

19
sep

Avtals- och utbildningskonferens nr 2 inkl. HSO

2023-09-19 - 2023-09-20
2023-08-16
Arrangeras av förbundet

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.

17
okt

Officersförbundets kurs i förhandling och samverkan

2023-10-17 - 2023-10-24
2023-06-21
Arrangeras av förbundet

Officersförbundets kurs i förhandling och samverkan, FK 2.

FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelse-arbete och förhandlingar på lokal nivå.

14
nov

ANMÄLAN förbundsmötesombud/kårsektionsrepresentant

2023-11-14 - 2023-11-16
2023-09-14
Arrangeras av förbundet

Officersförbundet har kallat till förbundsmöte 2023.

Den 14-16 november samlas representanter från officersföreningar för att tillsammans besluta om vilken inriktning Officersförbundets verksamhet ska ha den kommande mandatperioden. 

Det formella syftet med förbundsmötet är att ge sittande förbundsstyrelse ansvarsfrihet och att välja ny styrelse.

Mer information och handlingar finns på hemsidan of-forbundsmote.se och sidan uppdateras löpande. 

 

 

14
nov

ANMÄLAN suppleanter

2023-11-14 - 2023-11-16
2023-09-14
Arrangeras av förbundet

Officersförbundet har kallat till förbundsmöte 2023.

Den 14-16 november samlas representanter från officersföreningar för att tillsammans besluta om vilken inriktning Officersförbundets verksamhet ska ha den kommande mandatperioden. 

Det formella syftet med förbundsmötet är att ge sittande förbundsstyrelse ansvarsfrihet och att välja ny styrelse.

Mer information och handlingar finns på hemsidan of-forbundsmote.se och sidan uppdateras löpande. 

15
nov

ANMÄLAN Hedersmedlem

2023-11-15 - 2023-11-16
2023-08-16
Arrangeras av förbundet

Officersförbundet har bjudit in alla hedersmedlemmar till förbundsmötes andra och tredje dag.

På förbundsmötet 14-16 november samlas representanter från officersföreningar för att tillsammans besluta om vilken inriktning Officersförbundets verksamhet ska ha den kommande mandatperioden. 

Det formella syftet med förbundsmötet är att ge sittande förbundsstyrelse ansvarsfrihet och att välja ny styrelse.

Mer information och handlingar finns på hemsidan of-forbundsmote.se och sidan uppdateras löpande. 

 

28
nov

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) nr 4

2023-11-28 - 2023-11-30
2023-10-25
Arrangeras av förbundet

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) är en facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.