Här hittar du centrala kurser som är planerade innevarande år. Nästkommande års kurser presenteras i senast i november. 

Här hittar du också eventuella lokala kurser.

Kurskalender
30
aug

OF Skaraborgarna till Sarajevo

2022-08-30 - 2022-09-02
2022-06-23
OF Skaraborgarna

Vecka 235 har du som är medlem i Officersförbundet möjlighet att följa med OF Skaraborgarna till Sarajevo, Bosnien och få svar på Dina arbetsrelaterade frågor och få utbildning i vad avtalen innebär på just din arbetsplats.

 

Utbildningen sker partsgemensamt tillsammans med arbetsgivaren P 4. Resan sker tisdag till fredag den 30 augusti- 2 september. Avresan utgår från Skövde tidigt på tisdagsmorgonen och vi är åter i Skövde sent fredag kväll.

 

Arbetsgivaren P 4 bjuder på 8h arbetstid för de som inte är förtroendevalda. Resterande timmar ansöker deltagare om ledighet/fri öd/flex. Förtroendevalda har ansöker om ledighet med lön för facklig utbildning i PRIO för hela resan.

 

Förutom utbildning har vi bokat en krigshistorisk aktivitet, ”Händelsen som utlöste kriget”, vilket innebär att du kommer följa ”Skotten i Sarajevo” som utlöste 1:a världskriget!

6
sep

Grundkurs i avtal & arbetsrätt (GIAA) 3 2022

2022-09-06 - 2022-09-08
2022-08-08
Arrangeras av förbundet

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) är en facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

13
sep

Arbetsmiljökurs 2 2022

2022-09-13 - 2022-09-15
2022-08-23
Arrangeras av förbundet

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

26
sep

Avtals- och utbildningskonferens inkl huvudskyddsombud

2022-09-26 - 2022-09-27
2022-08-22
Arrangeras av förbundet

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.

10
okt

Förbundskurs 2

2022-10-10 - 2022-10-14
2022-09-07
Arrangeras av förbundet

FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå.

 

27
okt

Arbetsmiljörätt för chefer 2 2022

2022-10-27 - 2022-10-27
2022-09-22
Arrangeras av förbundet

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

22
nov

Grundkurs i avtal & arbetsrätt (GIAA) 4 2022

2022-11-22 - 2022-11-24
2022-10-17
Arrangeras av förbundet

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) är en facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

29
nov

OSA-kurs

2022-11-29 - 2022-11-30
2022-10-24
Arrangeras av förbundet

Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling?